I Clàssic la Selva

I Clàssic la Selva
Recull fotogràfic I Clàssic la Selva


LLISTA D'INSCRITS I CLÀSSIC LA SELVA


Josep Genoher. El rei de les copes de promoció dels anys vuitanta Torna al I Clàssic la selva.


David Guixeras ''Trenta-cinc anys després''Nou equip Femení al I Clàssic la Selva