I Clàssic Sprint Alt Empordà

I Clàssic Sprint Alt Empordà

La primera prueba del Off-Road Clàssic Cup 2021 ya en marxa. Se dará cita el día 20 de febrero con un recorrido de unos 100 km i 7 zonas de regularidad sobre tierra. En breve toda la información. La primera prova de l'Off-Road Clàssic Cup 2021 ja en marxa. Es donarà cita el dia 20 de febrer amb un recorregut d'uns 100 km i 7 zones de regularitat sobre terra. Ben aviat tota la informació.
La primera prueba del Off-Road Clàssic Cup 2021 ya en marxa. Se dará cita el día 20 de febrero con un recorrido de unos 100 km i 7 zonas de regularidad sobre tierra. En breve toda la información. La primera prova de l'Off-Road Clàssic Cup 2021 ja en marxa. Es donarà cita el dia 20 de febrer amb un recorregut d'uns 100 km i 7 zones de regularitat sobre terra. Ben aviat tota la informació.